MEDIÁCIÓ
EGYÜTT LEHETSÉGES
CHALLENGEMENT MEDIÁCIÓ
A KÖZÖS NYELV, AMELYEN MINDENKI BESZÉL
Shakespeare szerint „Tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk”. Ez a mondás különösen igaz akkor, mikor egy konfliktushelyzetbe kerülünk vagy olyan feszültség és ellentmondás alakul ki két vagy több ember kapcsolatában, mely konfliktushelyzethez vezet.
A mediáció ezekben a helyzetekben nyújthat betekintést egy a konfliktushelyzeten kívül álló szakember, a mediátor segítségével abba, hogy az adott konfliktushelyzetben valójában mik illetve kik vagyunk, és mivé lehetünk.
A mediátor feladata továbbá, hogy elősegítse a konfliktusban álló felek között létrejött feszültség oldódását és lehetőség szerint tisztázni a konfliktus eredetét, természetét és annak feloldási lehetőségeit.
A mediációs folyamat megkezdéséhez tehát mindkét fél beleegyezésére szükség van. Ez az állítás még akkor is igaz, ha az esetek többségében a folyamat első lépésénél jellemzően az egyik fél által történik meg a felkérés. A fenti mondat a mediációs folyamat sikerességének egyik alapfeltétele, hiszen a mediátor nem vállalhat értelemszerűen felelősséget egy olyan konfliktushelyzet feloldására, amelyben valamelyik fél érdeke a helyzet fenntartása.
A mediátor jellemzően kérdésalapú kommunikációs eszközökkel segíti a két fél egyeztetését, mely az első körben a konfliktusban álló felek véleményének, látásmódjának és érzéseinek megismerésével kezdődik. Ezen ülések során a mediátor a konfliktusban álló feleket egyenként hallgatja meg. A mediátor egyfajta kapcsolat tolmács, hiszen sokszor az egyeztetések legnagyobb akadálya, hogy a felek nem ugyanazon a „nyelven” kommunikálnak egymással. A mediátor e különbségekre is rávilágít, amely különleges felismerésekhez és az önismeret elmélyüléséhez is vezet amellett, hogy támogatja a közös egyeztetés lehetőségeit.
Amennyiben a beszélgetéseket követően valamennyi szereplő nyitott a folyamat további része iránt, akkor a mediátor megteszi a szükséges lépéseket a szereplőkkel való közös egyeztetés lefolytatására. A mediációs folyamat ezen szakaszánál fontos, hogy valamennyi szereplő tudatában legyen annak, hogy a közös beszélgetésnek szigorú szabályai vannak, melynek betartása valamennyi résztvevő érdekét és így a konfliktushelyzet megoldását illetve feloldását szolgálja.
Tekintettel arra, hogy a mediációs eljárásra sok esetben egy folyamatban lévő jogvita vagy bírósági szakasz előtt álló jogvita kapcsán kerül sor, annak keretei a jogszabályok által is szabályozottak.
A mediáció egy fejlődőben lévő szolgáltatási forma, amelynek ereje a hatékonyságában rejlik. Nem csodáról van szó, ezért egyre több területen érdemes igénybe venni mediátor segítségét.
Válási ügyekben, kapcsolattartási nehézségek esetén, gyermekelhelyezés és tartásdíj kapcsán, párkapcsolatban jelentkező problémák megoldása érdekében, gyermek-szülő, szülő-nagyszülő közötti konfliktushelyzetek megoldásában, nagyszülői láthatás ellehetetlenülése esetén illetve gazdasági ügyekben egyaránt fordulhatnak hozzám ügyfelek a közös megállapodás elősegítése érdekében.
Amennyiben úgy látod, hogy egy feloldhatatlannak tűnő konfliktushelyzetben őrlődsz vagy egy válási, esetlegesen gazdasági folyamatban az ügyvédi vagy elhúzódó bírósági költségektől szeretnéd magad megkímélni, fordulj hozzám bizalommal és egyeztessünk egy időpontot a találkozásra.
Jelentkezz most!