Adatvédelmi szabályzat
A Challengement Solution (továbbiakban: Megbízott) a vonatkozó jogszabályok keretei között titoktartásra kötelezett. Az Ügyféllel (továbbiakban: Megbízó) kötött szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomására jutott, a Megbízótól kapott, vagy a Megbízóra vonatkozó adatokat és információkat, dokumentumokat köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, azokat sem a szerződés teljesítése során sem azt követően a Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél tudomására nem hozhatja, nem adhatja át és nem teheti hozzáférhetővé, és azokat csak a Megbízóval kötött szerződésben foglalt feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.