Általános felhasználási feltételek
A Challengement Solution weboldalt (challengement.hu) Liebscher László (a továbbiakban: Üzemeltető) működteti.
A weboldal használatával és a szolgáltatás igénybevételével Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.
1 Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, az Üzemeltető az adatokat kizárólag a weboldal tartalmával kapcsolatos információk közlésére használja fel, és 3. félnek az adatszolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem adja tovább.
2 A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

3 A Weboldal lehetőséget biztosít a bejegyzésekhez való hozzászólásra. A társalgás elősegítése érdekében a hozzászólások előzetes moderáció nélkül azonnal megjelennek, azonban a Weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot a hozzászólások moderálására és törli azokat a hozzászólásokat, amelyek akadályozzák a weboldal rendeltetésszerű használatát, illetve melyek tartalma jogszabályba, vagy jelen felhasználási feltételekbe ütközik.

Üzemeltető az egyes hozzászólásokat nem szerkeszti, illetve részlegesen nem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen felhasználási feltételekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen felhasználási feltételeket, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

4 A Weboldalon található külső hivatkozások (a challengement.hu-tól eltérő címre mutató hivatkozás) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
5 Együttműködés során a Megbízó és Megbízott közös munkája kölcsönös bizalmon alapul. A Megbízott az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, illettve lehetséges eredményét a folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.
A Challengement Solutionnal való együttműködés egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A Megbízott a Megbízó folyamatát kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektiven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a Megbízottat, illetve annak munkamódszereit elfogadja.

6 A Megbízott elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében. Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a Megbízott dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik szakértőhöz irányítja tovább a Megbízót.
7 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a folyamat alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért. Továbbá a Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden az együttműködés keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.
8 Egy megkezdett folyamatban bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző ülés témája kell legyen. A Megbízó és Megbízott között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 2 munkanappal az időpont előtt mondhatja le úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. Azok az ülések, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott ülésnek számítanak.